Integritetspolicy

Kust IT värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Kust IT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Kust IT behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör, kontaktperson och om dig som är anställd hos kund till Kust IT och använder tjänster.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in

  • Förnamn och efternamn
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Varför vi behandlar personuppgifter

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att leverera produkter, tjänster, fakturering och tillhandahållande av support och uppföljning.
  • Ge dig information och erbjudanden.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Kust IT kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Kust IT rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Vi har också fullgoda biträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Kust IT behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till Kust IT. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Kust IT och att få uppgifter rättade.