Cookiepolicy

Sekretess

Börjar gälla: 2024-03-08

Aktualiserad den: 2024-03-08

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Kust IT AB vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://kustit.se/ (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Kust IT AB är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Kust IT AB publicerar sin sekretesspolicy på sin https://kustit.se/ webbplats.

Insamling och använding av dina personliga uppgifter

Uppgifter som vi samlar in

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. https://kustit.se/ inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Nummer till mobiltelefon

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

Hur vi samlar in uppgifter

https://kustit.se/ samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.
 • När du använder våra servicetjänster.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 1000 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

Hur vi använder dina uppgifter

https://kustit.se/ får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Kust IT AB använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • För att kontakta dig. Kust IT AB tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.
 • Riktad reklam. Dina persondata används för att förbättra reklamåtgärder som stämmer överens med dina specifika intressen.
 • Marknadsförings- och reklamåtgärder. Kust IT AB använder ospecifierad information inhämtad fån dig för att förbättra vår marknadsföring.
 • Administrativa uppgifter. Dina persondata kommer användas vid administrativa förfaranden som rör vår webbplats.

Hur vi delar uppgifter om dig

Kust IT AB kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Kust IT AB delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.

Dela via tredje man

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

Kakor

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.
 • Prestandacookies. Prestandacookies används för att se hur besökare använder webbplatsen, t.ex. analytiska kakor. Dessa cookies kan inte användas för att direkt identifiera en viss besökare.
 • Inriktningscookies. Inriktningscookies används för att identifiera besökare mellan olika webbplatser, t.ex. innehållspartners, bannernätverk. Dessa cookies kan användas av företag för att skapa en profil över besökarnas intressen eller visa relevanta annonser på andra webbplatser.
 • Funktionscookies Funktionskakor används för att komma ihåg besökarinformation på webbplatsen, t.ex. språk, tidszon, förbättrat innehåll.
 • Oklassificerade Oklassificerade cookies är cookies som inte tillhör någon annan kategori eller som kategoriseras.

Säkerhet

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://kustit.se/ tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Kust IT AB ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

Kontakta oss

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Kust IT AB

Adress: Skistad 4, 457 41 Fjällbacka

E-post: info@kustit.se

Webbplats: https://kustit.se/

Vid frågor eller tveksamheter rörande vår uppgiftshantering, är du välkommen att kontakta vår Sekretessansvarig på Kust IT AB, info@kustit.se.