Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Den personuppgiftsansvarige kan inte delegera sitt ansvar och är alltid ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen (även kallad GDPR).

Om du som kund till Kust IT lagrar personuppgifter i tjänster du använder som Kust IT tillhandahåller så kan du kontakta Kust IT för att upprätta ett personbiträdesavtal. Kust IT har ett standard personuppgiftsbiträdesavtal som kan användas.

Kontakta Mattias Larsson genom e-post: mattias.larsson@kustit.se alternativ per telefon: 0737418669.